Хронични и често рецидивиращи заболявания

19,00 лв.

Техника за избор на подходящите хомеопатични медикаменти от д-р Мариян Иванов

Категория:

Описание

ХРОНИЧНИ И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ЗАБОЛЯВА

ТЕХНИКА ЗА ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИТЕ ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

«Si chacun exprime ce qu’il pense au lieu de chercher à convaincre l’autre,

le monde sera rapidement plus riche, plus efficace, plus paisible, dans tous les domaines ».

Christian Boiron

“Ако всеки един от нас сподели какво мисли, вместо да се опитва да убеди

другия, светът би станал много по-богат, по-ефикасен и по-мирен във всяка област”

Кристиан Боарон

ПРЕДИСЛОВИЕ

Клиничният опит в областта на хомеопатията показва, че съществуват различни пътища за подбор на хомеопатични лекарства, когато става въпрос за лечение на хронични и на често рецидивиращи заболявания. На
практика, при такива заболявания, биха могли да бъдат използвани 4 основни пътища за предписване на подходящите хомеопатични медикаменти:
1. Симптоматичен път.
2. Път, съответстващ на патоанатомията, патофизиологията и/или патогенезата на съответното заболяване.
3. Път, съответстващ на етиологията на съответното заболяване и/или на факторите, които провокират неговото отключване или влошаване.
4. Път, съответстващ на типа реакция и/или на чувствителния тип, включително и на конституционалния такъв.
Тези четири пътя на подбор и предписване на хомеопатични медикаменти при хронични и често рецидивиращи заболявания могат схематично да се представят с помощта на 4 квадранта:

1. Симптоматични медикаменти

2. Медикаменти, съответстващи на патоанатомията, патофизиологията и/или патогенезата на заболяването

3. Медикаменти, съответстващи на етиологията и/или провокиращите и влошаващи фактори

4. Медикаменти, съответстващи на типа реакция и/или на чувствителния тип на пациента

Така изложената техника на избор на хомеопатичните медикаменти е много близка до начина на мислене на лекаря. Това я прави лесно разбираема и лесно приложима в практиката. В нея също става въпрос за подбиране на лекарства, съобразени с етиологията, патогенезата, патофизиологията, патоанатомията и клиничните прояви (симптоматични медикаменти от първи квадрант) на съответното заболяване.
Основните отлики от конвенционалната медицина са:
– разширяване на понятието етиология. В хомеопатията то включва не само провокиращите материални фактори на едно заболяване, каквито са микробните агенти, паразитите, алергените, антителата, токсичните вещества и др., но и емоциите, метеорологичните условия, денонощния ритъм и редица други фактори и обстоятелства, за които алопатичната медицина или не държи сметка или няма какво да предложи…
– определяне на чувствителния тип, респективно на типа реакция, на пациента, на които съответстват и определени хомеопатични лекарства. То е задължително, ако искаме да постигнем траен положителен резултат по отношение на профилактиката и лечението на хронични или чести рецидивиращи заболявания. Предложената от мен техника за подбор на хомеопатични лекарства свежда до минимум вероятността да бъдат пропускани важни медикаменти в лечението на хронични и на често рецидивиращи заболявания. Това се дължи на факта, че е стандартизиран начинът на търсене и намиране на подходящите хомеопатични лекарства. Благодарение на тази стандартизация ние всеки път можем да разчитаме на терапевтичен успех. Това не противоречи на факта, че всеки човек представлява неповторима индивидуалност по отношение на компонентите, които го изграждат – тяло, разум, душа и дух. Важно е да се подчертае, че става въпрос за стандартизация на подхода за определяне на подходящата хомеопатична терапия, а не за стандартизация на самата терапия. При различните пациенти с диагноза “Бронхиална астма”, например, хомеопатичните лекарства, подбрани с помощта на изложената в тази книга стандартизирана методология ще бъдат различни в зависимост от: клиничните прояви, които могат да бъдат най-разнообразни; това дали астматичните пристъпи се влияят от инфекциозни агенти, емоции, метеорологични условия, часовете на денонощието, физически натоварвания и много други;
чувствителния тип и типа реакция на пациента; други фактори в нас и извън нас. За лекаря хомеопат както здравето, така и болестта са процеси, а не константни велични. Търсенето и намирането на факторите, които нарушават или провокират нарушаването на финото равновесие между здраве и болест и определянето при всеки конкретен пациент на подходящите лекарства, които ще му позволят да премине от процес “болест” към процес “здраве” представляват основата на лечебния хомеопатичен процес.
Профилактиката и лечението на хроничните и на често рецидивиращите заболявания чрез използването на стандартизирана техника за подбор на хомеопатични лекарства позволява:
– пълно излекуване на пациента след определен период от време;
– постепено намаляване на честотата, силата и продължителността на кризите или на острите епизоди на съответното заболяване, в случаите, когато е невъзможно пълно излекуване;
– постепено намаляване или дори окончателно спиране, когато това е възможно, на алопатичните лекарства. По този начин се постига редуциране или дори пълно прекратяване на страничните действия на тези лекарства;
подобряване на качеството на живот и на работоспособността на пациента;
формиране, благодарение на постигнатите резултати, на позитивна нагласа по отношение на възможностите на собствения организъм за самовъзстановяване. Това ще спомогне за стабилизиране на лечебния ефект, дължащ се на хомеопатията, благодарение на отключване на допълнителен оздравителен потенциал, свързан с психо-емоционалното състояние и вярата в себе си…

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ 1 НА
ХРОНИЧНИ И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ХРОНИЧНИ И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА СЪРДЕЧНО – СЪДОВАТА СИСТЕМА

ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
НИСКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
РАЗШИРЕНИ ВЕНИ
ХЕМОРОИДИ
АРТЕРИТИ
ХРОНИЧНИ И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
БЪБРЕЦИТЕ И ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА

ХРОНИЧНИ ИЛИ ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ПИКОЧНИ ИНФЕКЦИИ
ХИПЕРТРОФИЯ НА ПРОСТАТАТА
НОЩНО НАПИКАВАНЕ

ХРОНИЧНИ И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА

АРТРОЗНА БОЛЕСТ
БОЛКИ В ГЪРБА
ПЛОСКОСТЪПИЕ
БОЛКИ “НА РАСТЕЖА
ЕНДОКРИННИ И ОБМЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ЦЕЛУЛИТ
НАДНОРМЕН ХОЛЕСТЕРОЛ
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
ПОДАГРА
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА
ХРОНИЧНИ И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ
СЪСТОЯНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПРЕДМЕНСТРУАЛЕН СИНДРОМ
ДИСМЕНОРЕЯ
АДНЕКСИТ
БЯЛО ТЕЧЕНИЕ ОТ ВЛАГАЛИЩЕТО
МАСТОПАТИЯ
ЕНДОМЕТРИОЗА И МИОМА
КЛИМАКТЕРИУМ
ХРОНИЧНИ И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ УНГ – ЗАБОЛЯВАНИЯ

АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ
ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩА И ХРОНИЧНИ ХРЕМА
ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩ И ХРОНИЧЕН СИНУЗИТ
ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ И ХРОНИЧНИ «ЧЕРВЕНИ АНГИНИ» И ФАРИНГИТИ
ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ГНОЙНИ АНГИНИ
ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ОТИТИ
ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ
НЕРВНА СИСТЕМА И ПСИХИКА

ГЛАВОБОЛИЕ И МИГРЕНА
СПАЗМОФИЛИЯ
ЛИЦЕВИ ПАРЕЗИ И ПАРАЛИЗИ
СВЕТОВЪРТЕЖ
ЛЕСНА УМСТВЕНА УМОРЯЕМОСТ И ТРУДНО ЗАПАМЕТЯВАНЕ
БЕЗАПЕТИТИЕ
ПРЕКАЛЯВАНЕ С АЛКОХОЛ
НЕВРАЛГИЯ
ЗАЕКВАНЕ
ТИКОВЕ
НОЩНИ КОШМАРИ
ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ