Основи на хомеопатичната терапия – хронична патология

38,00 лв.

Автори на този учебник са лекари с дългогодишна практика и с дългогодишен преподавателски опит към Европейска Школа по Клинична Хомеопатия. В него е дадено кратко описание на най – честите хронични и рецидивиращи заболявания, които се наблюдават в ежедневието и основите хомеопатични лекарства, използвани за тяхното лечение

Категория:

Описание

Автори на този учебник са лекари с дългогодишна практика и с дългогодишен преподавателски опит към Европейска Школа по Клинична Хомеопатия. В него е дадено кратко описание на най – честите хронични и рецидивиращи заболявания, които се наблюдават в ежедневието и основите хомеопатични лекарства, използвани за тяхното лечение. Подборът на тези лекарства е направен съобразно оригиналната техника на д-р Мариян Иванов за стандартизиран избор на хомеопатичните медикаменти. Основните достойнства на тази техника е, че тя е лесно разбираема и лесно приложима в практиката и че нейното приложение свежда до минимум вероятността да бъдат пропускани важни медикаменти в лечението на хронични и на често рецидивиращи заболявания. Профилактиката и лечението на хроничните и на често рецидивиращите заболявания чрез използването на стандартизирана техника за подбор на хомеопатични лекарства позволява:
– пълно излекуване на пациента след определен период от време;
– постепено намаляване на честотата, силата и продължителността на кризите или на острите епизоди на съответното заболяване, в случаите, когато е невъзможно пълно излекуване;
– постепено намаляване или дори окончателно спиране, когато това е възможно, на алопатичните лекарства. По този начин се постига редуциране или дори пълно прекратяване на страничните действия на тези лекарства;
подобряване на качеството на живот и на работоспособността на пациента;
формиране, благодарение на постигнатите резултати, на позитивна нагласа по отношение на възможностите на собствения организъм за самовъзстановяване. Това ще спомогне за стабилизиране на лечебния ефект, дължащ се на хомеопатията, благодарение на отключване на допълнителен оздравителен потенциал, свързан с психо-емоционалното състояние и вярата в себе си…