Пон-Съб: 9:30 до 17:30

Астрологична консултация

 АСТРОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

 “Ние сме родени в даден момент, на дадено място и подобно на реколтата от вино, ние притежаваме качествата на годината и сезона  в който сме родени. Астрологията не твърди нищо повече от това”. – Карл Г. Юнг

АСТРОНОМИЯ И АСТРОЛОГИЯ
Най-общо, науката за небесните тела се дели на два основни дяла – астрономия и астрология.

Астрономията е наука, занимаваща се с изучаване на всичко, което непосредствените наблюдения на небесните тела показват, т .е. тя е нещо като анатомия на Космоса.

Астрологията е наука, която изучава енергийните потоци, генерирани от всички небесни тела и въздействията, които тези потоци оказват върху живота на всеки от нас. Думата „астра” означава звезда, а „логос” – говор, което ще рече „говор на звездите“, какво ни казват и показват те.

Астрономията и астрологията вървели ръка за ръка от най дълбока древност до 17-ти век. С откриването на телескопа астрономията претърпява мощно развитие, благодарение на новите възможности за изучаване на небесните тела. Това се оказало от съществено значение и за астрологията.

ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА

Добрата връзка между астрономията и астрологията се илюстрира със случая с т. нар. Витлеемска звезда.

Древните звездобройци от Вавилон видели на небесната сфера голяма и ярка звезда, която не била нищо друго освен точен съвпад между две планети Марс и Юпитер, които събрани в една точка на небесната сфера, създавали впечатление за нова ярка и голяма звезда. Това е изчислил един от гениите на астрономията и астрологията от епохата на Възраждането – Йохан Кеплер.

Тогавашните Вавилонски звездобройци наблюдавали този съвпад в зодиакалното съзвездие Риби. От гледна точка на астрологията, подобен съвпад дава царствени качества на родения под такава конфигурация на небесните тела.

Колко големи са били познанията на вавилонските звездобройци показва и фактът, че те са знаели коя част от познатия тогавашен свят под какъв зодиакален знак се намира и съвсем правилно са изтълкували, че в Юдейската земя се ражда велик цар… Колко уверени са били в извода си показва и фактът, че тръгват да го търсят и да му се поклонят, носейки му скъпи дарове…

Всички основоположници на съвременната астрономия през епохата на Възраждането, вкл. и гениалните учени Нютон, Кеплер и Коперник са били колкото астрономи, толкова и астролози…

РАЗНОВИДНОСТИ НА АСТРОЛОГИЯТА

Съществуват няколко основни разновидности на астрологията. Сред най – важните от тях са:

Рождена (натална) астрология. Тя е свързана с планетарното разположение в момента раждането ни (дата, час и място) и отразява нашия потенциал. Събитията, които ни се случват, както и изборите, които правим са заложени именно в този момент. От тази гледна точка може да се каже, че наталната карта отразява нашето предназначение в този ни живот и представлява нещо като пътна карта.

Наталната карта обуславя както нашите силни страни, нашите заложби и таланти, така и слабите ни страни, страховете ни и проблемните ни зони. Тя предопределя характера и поведението ни и как ще реагираме в ежедневни и в кризисни ситуации.

Рождената астрология обуславя каква е нашата същност, на какво държим и наблягаме, към какво се стремим и какво търсим в този живот. Тя определя отношенията ни с деца, близки, родители, приятели, партньори, колеги и шефове и насоките, в които ще се развиват.

Освен това рождената астрология обуславя професионалната ни ориентация, предразположението ни към определени болести, емоционалните ни връзки, брак и деца. Тя определя отношенията ни с родителите.

Рождената астрология ни дава възможност да опознаем себе си и да се приемем такива каквото сме, без да се обвиняваме за някои особености на характера ни. По този начин тя ни помага да водим един по – осъзнат, по – спокоен и по – хармоничен живот.    

Астрологията ни дава възможност да правим и астрологични прогнози, т.е да надникнем в бъдещето. Това може да е една възможност да насочим живота си в определена посока, развивайки потенциалните си заложби и силни страни.

Всеки има свободна воля, която му дава възможност да прави своите избори и така да гради живота си и да носи пълната отговорност за това, което върши. Естествено, има и неподвластни на нашата воля събития, които ще се случат, независимо от нашите желания…

Това е съдбата според едни или кармата според други... Благодарение на рожденната астрология ние можем да се подготвим за подобни събития и да ги приемем по – леко.

ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ

Друга разновидност в астрологията е т.нар. Хорарна астрология. Тя ни дава възможност да получим отговор на въпрос, който е важен за нас: ”Ще се случи ли това или не?”.”Ще замина ли за чужбина?”, ”Ще получа ли тази работа?”, „Ще продължи ли тази връзка?”, „Ще успея ли да спечеля това дело?”, „Да купя ли тази къща?” и т.н. и т.н.

В тези случаи се съставя астрологична карта в момента на задаването на въпроса – дата, час, място и така създадената карта съдържа отговора на въпроса. Касае се за изключително сложна система с много стриктни правила. Тя ни дава отговор на конкретни въпроси от живота, които изискват някакво бързо и прагматично решение. Най-хубавото при нея е, че човек има свобода на действие и избор, тъй като вече е запознат с добрите и лошите страни на тази възможност.

Получените диаграми подлежат на редица правила, които могат да ги направят невалидни. Например, ако съответният въпрос е зададен много рано или твърде късно, за да се повлияе на изхода на събитието.

Точни и смислени отговори се получават единствено и само ако умът на питащия е зает почти изцяло от съответния проблем, защото неговото решаване на търпи отлагане.

Въпросите, зададени в такива моменти обуславят най верните от астрологична гледна точка отговори.

ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ

Елективната астрология много прилича на хорарната, с тази разлика, че тук вече не се задава въпрос, а се търси най – добрия момент за осъществяването на някаква дейност, дата, когато моментното планетарно влияние е много добро и това ще предразполага към много добри и благоприятни резултати, в следствие на предприетите действия.

Елективната астрология дава отговор и на въпроса, кога е най–подходящото време да се започне нещо ново.

Преди да изберем подходящото време трябва да се съобразим и с наталната си карта, т.е с това какво е заложено там. Защото и най–добрият момент избран за извършването на определено действие няма да доведе до желания резултата, ако в рождената карта има негативни влияния точно в този момент.

Елективната астрология ни помага да изберем подходящото време за:

- сватба

- започване на собствен бизнес

- интервю за работа

- предприемане на пътуване

- започване на съдебно дело

- започване на строеж, ремонт на дом

- покупко-продажба на имот

- сключване и подписване на важен договор

- кандидатстване за работа

- изтегляне на кредит или други банкови и финансови операции

- хирургическа операция

- и още и още...

СИНАСТРИЯ

   Отделна част от астрологията е посветена на Синастрията – съвместимост между двама души. Тя изследва връзките между два хороскопа или по скоро анализира въздействието на единия върху другия. За астролозите това не е лесна тема. Тук може да се направи оценка на хороскопа от гледна точка на брак и съвместимост.

Какво очаква човекът от своя партньор и какво намира в него?

Може да се направи прогноза на отношенията, нови переспективи и техники. При сравняване на картата на двама души се търси и какво е обусловено кармично при тях, с което задължително трябва да се съобразяваме.

Второ важно условие при синастрията е, че се получава информация от картата на партньора за важните неща, които му задава неговата съдба. В огромна степен от тях зависят междуличностните отношения.

Например ако човек е изначално конфликтен в отношенията си и ако сам не се промени, той ще привнесе това си качество във всяко партньорство. С когото и да се обвърже, дори и да има прекрасна синастрия, едва ли ще бъде напълно удовлетворен.

Всъщност цел на синастричния анализ е да изследва потенциала и възможните проблеми на връзката или брака, да се разбере как партньорите могат да си влияят един на друг и съответно какво е въздействието на техните отношения върху съдбите им.

Много често сме привлечени от коренно различни хора от нас, защото усещаме такива липси у нас и ги търсим чрез партньорите си.

И не всички хора се нуждаят от хармонични връзки. Много от нас търсят и се нуждаят от връзки с повече проблеми и динамика в отношенията с партньора.

Ето защо ако дадена връзка е много трудна, нещастна или кризисна е възможно ние осъзнато или неосъзнато да сме я привлекли към себе си...

От астрологична гледна точка е много интересна и темата за съвместимостта между родители и деца.

Няма значение каква е обичта на родителя към детето или обратното. Понякога конфликтите или неразрешимите противоречия между тях се причиняват от аспекти, при които родителят е авторитарен спрямо действията на детето си или е налице обратна ситуация – родителят е доста мекушав и не може да отстоява своите позиции. Тогава често е налице сериозно разминаване между тях и отношенията им стават изострени и неудовлетворяващи и за двете страни.

        Разбира се, много е важна и съвместимостта ни с тези, с които работим – колеги, началници, бизнес партньори.

Негативните и напрегнатите аспекти в хороскопите на работещите в един колектив хора могат да възпрепятстват изявата и потенциала на дадения човек. Възможно е и да се породят отношения, изпълнени с лъжи, измами и некоректност.

За щастие има благоприятни аспекти, които могат да допринесат за благоприятна и ползотворна работа в екип.

БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ

Бизнес астрологията е свързана със съставянето на астрологична прогноза за фирмата или организацията. Най-добър резултат се постига при съставянето на карта на фирмата по данни за деня и часа на регистрация в Търговския регистър (вече има такава изнесена информация в сайта на Търговския регистър).

А когато няма данни за датата на регистрацията, тогава може да се използва датата, когато е сключена дадена важна сделка, или деня, в който за първи път е започнала дейността си дадена фирма, организация, сдружение, ресторант, магазин, медицински център и т.н.

Бизнес астрологията може да е много полезна при избор на подходящо време за преговори, при организиране на срещи, при оформяне на документи, при започване на нова дейност, при сключваме на сделки, при откриване на нови филиали и т.н.

Специалистът по астрология може да види степента на риск в една или в друга ситуация, но самият бизнес е нещо рисковано и разбира се, не може да се даде 100% гаранция за евентуални бъдещи събития.

Бизнес астрологията помага да се предвиди процеса на развитие на самата фирма и какви перспективи за развитие има съответната фирма, както и какви са опасностите, свързани с нейното функциониране.

Личният хороскоп на собственика на фирмата е от огромно значение за фирмения успех, защото фирменото развитие е тясно свързано с неговите възможности.

Астрологичните прогнози са може би най – интересната част за повечето хора, които копнеят да надникнат в бъдещето си.

Най – важното, което трябва да знаем за тези прогнози е, че предвидените в тях неща се случват с голяма вероятност.

Астрологията обаче, не може да опише точно дадено събитие в бъдещето. Тя по-скоро може да определи тенденциите, природата на събитието и/или областта от живота, която ще бъде повлияна в определен момент от определено събитие.

Астрологията ни дава възможност да надникнем дълбоко в себе си и да разберем с какъв потенциал и заложби сме родени. Тя ни помага да изминем вълнуващия път към себепознание и реализация. Дава ни възможност да съберем всичките си парченца и да достигнем своя истински Аз.

Планетите показват енергийния потенциал, който е насочен към нас в определен момент.

Благодарение на тяхната конфигурация в един или друг момент, астролозите могат да ни посъветват на коя врата е добре да почукаме и коя врата ще се затрудним да отворим, каквито и усилия да положим. Когато следваме този принцип не пилеем излишна енергия в преследване на нещо, което трудно ще се получи. Полагаме усилия само за онова, което си струва.

А когато моментът е подходящ и най-трудната врата ще се отвори...

Какво казват пациентите за нас


  Здравейте Д-р Иванов, Все се каня да напиша мейл, с който да Ви благодаря и все не намирах време до днес, за което съжалявам. Бих искала да благодаря от името на цялото ми семейство за грижите и вниманието, с което дарявахте майка ми–Милка Трайкова - Петрова, която живя 7 години и се бори с онкологично заболяване. Искам да...
Евелина

„Посещавам МЦ „Фитолек" от 2006 г. Обърнах се за помощ към д-р Мариян Иванов, тъй като дъщеря ни, която тогава беше на 1 година и половина, боледуваше често и за съжаление обикновените вирусни инфекции се развиваха бързо в бактериални и се налагаше антибиотично лечение. Благодарение на грижите на д-р Иванов тя започна да...
Катя Казанджиева

Благодарим на д-р Мариян Иванов за доброто отношение и отличните познания в  областите с които се занимава и за доброто което прави на хората, търсещи помощ! С най-искрени благодарности и поздравления!
сем. Добреви

  Огромни благодарности и поклон пред д-р Гурянова! В пълния смисъл на думата тя спаси моята дъщеря Гергана. Загрижеността, професионализмът с точно поставената диагнозата помогнаха на дъщеря ми. Сърдечно БЛАГОДАРЯ!!! Албена Христова, майка на Гергана Тонева 26.04.2014 г  
Албена Христова

Благодарение на грижите и отношението на д-р Угринова, животът отново може да е прекрасен! Благодаря на целия екип на Фитолек, който винаги ме кара да се чувствам специална и важна. Благодаря, че Ви има! 05.07.2013 г
Надежда Стойлкова - София

Дъщеря ми Симона е на 5 г. и половина. Преди да дойдем при д-р Мариян  Иванов тя боледуваше по два пъти всеки месец и много често се налагаше да пие антибиотици. Откакто се лекуваме  с хомеопатия тя разреди боледуванията и вече се разболява един до два пъти в годишно. БЛАГОДАРЯ!!!
Светла Иванова

Д-р Иванов е вълшебник! Той лекува с едни малки зрънца които вършат вълшебство. Аз съм възрастна жена на 69 г. и от дълги години страдам от алергия. Последните  10 месеца алергията ме притисна много жестоко. Всеки един Божи ден в обриви, сърбежи по цялото тяло с главоболие и безсъние. Но съм имала късмет да попадна на лечението на...
Надежда Минева

В лицето на д-р Русева срещнах ЧОВЕКА!!! И ДОКТОРА!!! Благодаря Ви от сърце!!! 16.08.2014 г гр. Тервел    
Mариана Костадинова

Много сме доволни от д-р Иванов! Благодарим за вниманието и доброто отношение към нас! Карина Велибашева и мама Петя :)
Карина Велибашева

Синът ми бе с поставена диагноза бронхиална астма от 3 годишната си възраст. Посещаваме д-р Мариян Иванов от 4 г.. През всичките тези години детето разреди епизодите на кашлица и задух, няма нощни пристъпи и много рядко боледува. Мога да кажа, че е напълно оздравял. Благодаря!!!
Моника Павлова

Много съм доволен от професионализма и качеството на обслужване, на които станах свидетел в хомеопатичен център "Фитолек".
Иван Кръстев

Повече от половин година посещавам медицинския център и съм много доволна. Всички тук са много внимателни и са големи специалисти. Бях много зле с нервната система, имах такива симптоми и нервни кризи, който ме караха да мисля, че всеки момент ще умра. Бях отчаяна и изпаднала в депресия. Благодарение на д-р Мариян Иванов всичко...
Боряна Цветкова - София

"Има някакъв нов начин на лечение"- каза моята позната преди 16 години когато на разходка в парка споделих с нея,че синът ми (тогава 7 годишен) има диагноза бронхиална астма. Двамата със съпруга ми вече от 3-4 години живеехме с мисълта за това състояние на детето ни и се въртяхме в омагьосания кръг на астматичните пристъпи и...
Стефи Чоева

До 1 г. на сина ми Никола бяха поставени най-различни диагнози - алергия към белтъка на краве мляко, атопичен дерматит и др.. След започване на хомеопатичното лечение, кожата на детето се изчисти, то не повръща и вече не спазваме никаква диета.
Рафаела Жекова

Със сина ми идваме при д-р Иванов от 5 години. Пред антибиотиците, инжекцийте и "Вентолин" за алергия и астма избрахме хомеопатичните препарати и опита на д-р Мариян Ианов в комбинирането им. Благодарна съм за знанията, които е придобил и които с такава лекота прилага. Нека Господ да му дава здраве, дълъг живот и нови...
Ани, Ангел и Александър Томови
Прочети всички

Нашите партньори

Запиши се за нашия бюлетин!

Научавай полезна здравна информация и бъди информиран първи за най-новите ни предложениия

  • Съглсен съм данните ми да бъдат запазени и използвани за получаване на бюлетин
  • Съгласен съм да получавам информация, свързана с дейността на медицинския център и на работещите в него медицински специалисти