медицински хомеопатичен център


В лицето на д-р Русева срещнах ЧОВЕКА!!! И ДОКТОРА!!! Благодаря Ви от сърце!!!...
Mариана Костадинова

Новини

Потърсете учители

„На онзи, който тръгне по Пътя без водач, ще са му нужни

100 години, за да измине двудневно пътуване.”

Руми (суфистки поет)

vutreshna silaКакто казва една древна източна поговорка „Когатоученикът е готов, учителят се появява...” Така че не сепритеснявайте, че няма да можете да си намерите учител.

Този учител може да бъде водещият на семинара, койтоще посетите, авторът на книгата, която ще прочетете, илипък специалистът по холистична медицина, когото щепосетите, а защо не и някой от приятелите или колегитеви, който отдавна е тръгнал по пътя на самоусъвършенст-ването и себеразвитието... Избирайки учител, не върветесляпо зад него. Почерпете необходимите ви знания и сепоучете от чуждия опит, но не се превръщайте в обикно-вен имитатор. Познавам много хора, които са станали пси-хологически и емоционално зависими от своите учители и поради тази причина посещават многократно едни исъщи курсове, вместо да вървят напред. Не са малко и хо-рата, които като пчелички „прелитат” от курсове на кур-сове, без да отделят време и усилия за да вникнат в тях-ната същина. Въпреки наученото, много от тях не внасятникакви промени в живота си, а за какво им е тогава това,което са научили? Бъдете благодарни за всяка крачка, на-правена редом с Учителя, вземете най-доброто от него,но имайте куража, когато дойде времето, да тръгнете посвоя собствен път. Път, който не ви прави зависими, а раз-вива вашата самостоятелност, вашата отговорност и спо-собността ви сами да взимате решения и да управляватеживота си. Път, който отговаря най-добре на вашите же-лания, предпочитания и възможности. Именно на вашите,а не на нечии други...

Като учители най-голяма роля в мояживот са изиграли и продължават да играят Дънов, ОмРам Айванов, Петър Димков, Норбеков, Нгора Харта, Ро-бин Шарма, Джоузеф Мърфи, Дейл Карнеги, Уейн Дайър,Уолъс Уотлъс, Луиз Хей, Александър Свияш, Дон МигелРуис, Хазрат Инаят Хан и Грег Андерсън. Изключителноблагодарен съм за всяка минута, прекарана с тях, било вличен контакт или индиректно, чрез техните книги. Те иоще много като тях ми помогнаха да намеря своя собст-вен път и да вървя уверено по него. Вярвайте ми, това нее лесно и може да ви коства много време и усилия, но енапълно достижимо и възможно. И когато успеете, ще из-питате огромно спокойствие и удовлетвореност. Тогава ще усетите и необходимостта да споделите вашия личенопит с другите, това, което правя и аз в момента. И няманищо по-хубаво за мен от това да видя, че хората, коитоса потърсили моята помощ, се чувстват по-добре, не самозащото са приемали това, което съм препоръчал, но и защото са ме послушали и са променили нещо в начина сина живот и мислене. Тази промяна гарантира траен резул-тат и развитие в положителна насока. Нещо повече, хора-та, тръгнали уверено по своя път на самовъзстановяванеи себеразвитие, имат способността да „заразяват” остана-лите със своето излъчване и със своя пример. Та кой нежелае да бъде заобиколен от и да контактува с успешни,щастливи, здрави, богати и добронамерени хора? Нека сиприпомним и мъдрата поговорка „С каквито си заобико-лен, такъв ставаш”. Така, малко по малко, и обществото като цяло става по-осъзнато и по-добро...Да не забравяме децата. Те могат да бъдат много до-бри учители, стига да ги възприемаме като такива. Съссвоята чистосърдечност, дори много ядосани и захлас-ващи се от рев, само след минута на тяхното лице грей-ва усмивка, те ви прощават и са готови да ви прегърнат.А както вече бе споменато, неумението да прощаваме е сред основните виновници за редица заболявания. Не еслучайно изказването на майка Тереза, че най добри учи-тели са децата..._

откъс от книгата «ВСИЧКО Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ

или 11 СТЪПКИ КЪМ ВЪТРЕШНАТА СИЛА» от Мирзакарим Норбеков и Мариян Иванов на издателство «Жануа».

 x 
Количката е празна

za-imuniteta

za-alergiite

institut-na-norbekov

home yoga