медицински хомеопатичен център


Благодарение на грижите и отношението на д-р Угринова, животът отново може...
Надежда Стойлкова - София

Фонофореза

Фонофореза (ултрафонофореза)
Представлява въвеждане на лекарствени вещест¬ва в живия организъм, през неувредена кожа, пос¬редством ултразвук. Използва се лекарствено вещество в по-ниски дозировки, чиито ефект се потенционира от УЗ. Ултразвукът действа като катализатор ус¬коряващ резорбцията и дифузията на лекарствата. Фонофорезата заема все по-голямо място в тера¬пията поради редица преимущества:
вкарване на малко количество от лекарствените ве¬щества с локално и общо въздействие, потенцииране на ефекта им от УЗ, действие на медикамента в активирано състояние като депо на мястото на па¬тологичния процес.
За фонофоретичната способност на УЗ имат зна¬чение ускоряване дифузията на полупропускливите мембрани и подобряване обмяната на веществата, активиране на кръвообращението с разширяване на артерии и капиляри, противоспастично действие на гладката мускулатура на кръвоносните съдове и др..Счита се, че УЗ влияе за разширяване на потните и мастни жлези като входни вра¬ти, а топлинното му действие за активира проникването на лекарственото вещество.
Чрез тези механизми под въздействие на УЗ се увеличава абсорбционната способност на кожата и подлежащите тъкани за съответния медикамент. Важно условие за фонофорезата е лекарственото вещество да не се разрушава от УЗ и да може да се нанася под форма на унгвит, гел, линимент. Противопоказания за лечение с УЗ — туморни и ракови заболя¬вания, склонност към кръвоизливи, бременност, тромбофлебити и тромбози, остри възпалителни про¬цеси, сърдечно-съдови заболявания с декомпенсация. Не е желателно озвучаването в областта на: сърцето, главен и гръбначен мозък, репродуктивни органи и растящи кости.

 x 
Количката е празна

za-imuniteta

za-alergiite

institut-na-norbekov

home yoga