медицински хомеопатичен център


Изключително съм доволна от д-р Угринова и МЦ Фитолек. Хомеопатията е...
Христина Кърджиева - София

Диагностика на аурата и чакрите

ДИАГНОСТИКА НА АУРАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ (ЧАКРИТЕ) – ПЪТ КЪМ СЕБЕПОЗНАНИЕТО И ЗДРАВЕТО
Аурата е биополе, енергиен слой, който обгражда нашето физическо тяло. Тя осъществява връзката между вътрешния ни свят и външната среда. Аурата осигурява нашата лична енергийна неприкосновеност, и едновременно с това ни свързва с космическата енергия. С уникалната техника, разработена от руски и американски учени - Aуракамера MbGA, ние имаме възможност да направим снимка и анализ на нашата аура.
Как по-точно се прави снимка и диагностика на аурата?
Всяка от седемте основни чакри има проявление на дланите и пръстите на ръцете. По този начин всеки пръст или част от ръката излъчват и приемат вибрации от съответната чакра. Човек поставя дланта на лявата си ръка върху специален панел, снабден с набор от множество сензори за фиксиране на биоданни. Специална програма, която е създадена след дълги години на изследвания, анализира получената информация и дава резултатите под формата на снимки на аура и чакри, диаграми и графики, а също така формира и текстови доклад.
Ауракамерата помага да видим работата на всеки енергиен център (чакра) поотделно. Освен снимка на Аурата тази камера дава оценка на Аурата като цвят, форма, размер, насищане, съчетание с други цветове и точни заключения въз основа на тези показатели. Графиките ясно показват коя чакра работи с „претоварване", къде енергията е блокирана, както и с коя сфера на живота е свързан съответния ни проблем и как това може да се отрази на здравословословното ни състояние.
Снимката и диагностиката на аурата ви позволяват:

1.      Да видите своята Аура, да оцените размер, плътност, цялостност, чистота и яркост на цветовете, да проверите колко сте силни енергийно;
2.      Да направите диагностика на баланса и активността на своите чакри и да разберете как могат да се хармонизират стресирани или блокирани енергийни центрове
3.      Да разберете своя баланс ин-ян -  съотношение на мъжкото и женското начало във Вашата енергийна система;
4.      Да уловите евентуално състояние на енергозагуби и нежелано чуждо въздействие;
5.      Да определите нивото на своето духовно развитие, да разберете колко велик е Вашият потенциал, и каква е негова степен на реализация;
6.      Да прецените влиянието, упражнявано от външни фактори върху физическото, ментално и енерийното ви състояние.
7.      Да осъзнаете зависимостта между емоционалното си състояние и Вашето физическо здраве.
8.      Да видите възможните причини  за своята неудовлетвореност и за своите неуспехи и да намерите нови източници за повишаване на своето енергийно състояние;
9.      Да разберете в дълбочина своите качества, силните си страни, както и аспектите, върху които да работите и които да подобрявате .
10.    Да оцените промените върху Вашето цялостно състояние след духовни практики, йога, цветотерапия, ароматерапия и други, стимулиращи собствения потенциал на организма методи и средства за профилактика и лечение..
11.    Да се убедите как Вашата психическа нагласа води до положителен ефект Върху вашата аура.
12.    Да разберете дали Вашето дете е индиго.
13.    И още и още...
Получената информация е полезен ориентир за всеки, който е тръгнал по пътя към себепознанието и е готов да поеме отговорност за собствената си съдба. Тя ни посочва начини и средства за постигане на по – висока степен на осъзнатост, а също и на хармонично развитие и на физическо и душевно здраве.

 x 
Количката е празна

za-imuniteta

za-alergiite

institut-na-norbekov

home yoga